Viewing entries tagged
trifimedawards2018

TRIFERMED AWARDS 2018

La Fundació Pasqual Maragall, el Banc de Sang i Teixits, el Dr. Oriol Mitjà y el Sr. Mas Colell, ganadores de la tercera edición de los trifermed awards for social impact for healthcare que se celebró el jueves 14 de junio.