Viewing entries tagged
Sumar Acció Social

Primera Sessión para compartir Buenas Prácticas en el Ámbito Residencial

El passat 14 de novembre es va realitzar a Girona el Primer Innovation Best Practices Exchange (IBPE) en Àmbit Residencial. Aquesta resulta ser la primera trobada de la nova iniciativa del Forum ITESSS d’ESADECREAPOLIS. Va constar d’un taller on van participar diverses organitzacions residencials i on es van compartir experiències d’èxit amb l’objectiu de generar noves propostes al model territorial del PIAISS i al model residencial propi de cada entitat participant. Aquesta pretén ser la primera d’un conjunt d’activitats amb el mateix fi.