En els darrers anys, la identificació i estratificació dels pacients crònics complexos (PCC) i els pacients amb malalties cròniques avançades (MACA), impulsades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, han reportat molts beneficis a la salut general de la població i a l’atenció que reben aquestes persones en particular. En aquest context, i per la seva singularitat, es vol anar un pas més enllà en els programes enfocats a la complexitat pediàtrica.

Amb aquest objectiu, s’ha dut a terme una primera trobada en l’entorn de Fòrum ITESSS a ESADECREAPOLIS, impulsada pel PPAC i amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria i l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica, per abordar la caracterització de la complexitat pediàtrica. Han participat a la trobada representats experts del món de la pediatria provinents de l’Hospital Vall d’Hebron, l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital Arnau de Vilanova, l’Hospital Parc Taulí o l’EBA Sardenya, entre d’altres.

En primer lloc, Sebastià Santaeugènia, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat del Departament de Salut, ha presentat la manera en la que es va enfocar i abordar aquest treball per a la població adulta. Posteriorment, els professionals convidats han treballat en dinàmiques de grups per elaborar propostes de models d’identificació de complexitat pediàtrica. Per últim, han presentat les diferents conclusions, la majoria de les quals han posat èmfasi en les principals dimensions i criteris d’identificació, en els professionals que han de dur a terme l’avaluació de complexitat pediàtrica i en l’abast que ha de tenir aquesta identificació en una primera etapa d’implementació.

Aquesta trobada ha estat la primera d’un conjunt d’activitats que han de permetre arribar a un consens que aglutini el major nombre de visions al voltant de la complexitat pediàtrica. Les properes passes van enfocades a validar i consensuar aquestes conclusions amb una segona corona d’experts de l’àmbit sanitari i social i pels propis usuaris i cuidadors.