• Workshop Room, 1B15 - ESADECREAPOLIS (map)
 • Avinguda Torre Blanca
 • Sant Cugat del Vallès, CT, 08172
 • Spain

El pròxim 15 d’abril tindrà lloc la sessió on es constituirà el grup de treball de la Línia 3 del Forum ITESSS, el forum de salud d'ESADECREAPOLIS. Aquesta línia, liderada per Xavier Pérez i Miquel Àngel Manzano, té com a objectius premilinars identificar i promoure “bones pràctiques organitzatives” en el redisseny dels equips en l’atenció sanitària i social, Identificar i desenvolupar un model de competències necessàries per la pràctica col·laborativa dels equips, identificar els canvis a les organitzacions per a implementar el model funcional d’atenció integrada, i finalment desenvolupar una guia per promoure el canvi del nou model organitzatiu, facilitant el mateix i garantint la seva implementació.

La trobada comptarà amb dues parts. Una primera on hi participaran també convidats d’altres línies de treball del Forum ITESSS i una segona on només hi participaran els membres permanents de la Línia 3. 

Agenda:
1a Part:

 • Benvinguda
 • Introducció al Forum ITESSS i a la Línia 3
 • Dinàmica de Brainstorming 
 • Pausa. Esmorzar.

2a Part: 

 • Introducció en profunditat a la Línia 3
 • Presentació dels membres del grup 
 • Dinàmica sobre les conclusions de la primera part
 • Properes passes
   

Idioma: Català

Acte reservat a membres del Forum ITESSS